Spokojnosť

Úvod

Algoritmus je metóda riešenia problému podľa vopred určeného počtu krokov. Algoritmus je vo všeobecnosti základom počítačového programu, ale postupnosť pravidiel, ktoré používame na prípravu receptu v kuchyni, je tiež algoritmus: postupnosť vopred určených akcií, nekonečné množstvo akcií a jedinečnosť výsledku, ktorý Získava sa všeobecné charakteristiky konceptu algoritmu.

V oblasti medicíny, najmä pri zvládaní zložitých problémov, môže byť pre lekára dôležitou pomocou mať „algoritmus“, ktorý určuje terapeutickú cestu zloženú z presných krokov. Použitie sekvencie vopred objednaných krokov na pochopenie toho, či je subjekt vhodný a vhodný na terapiu, je prístup, ktorý má obrovskú užitočnosť a záruku pre pacienta aj pre lekára.

Je dôležité mať na pamäti, že algoritmus musí byť formulovaný na základe spoľahlivých údajov a overených znalostí.

Redakcia Choice 2022

Hyperimunitná plazma

Hyperimunitná plazma

Hyperimunitná plazma je plazma získaná od ľudí s vysokým množstvom protilátok (hyperimunitných imunoglobulínov) proti špecifickému mikroorganizmu alebo antigénu (látka rozpoznávaná imunitným systémom, ktorá spôsobuje tvorbu protilátok