Analytické testy na určenie užívania kanabisu (klinické analýzy)

Spokojnosť

Úvod

Prírodné kanabinoidy resp fytokanabinoidy sú chemické látky (doteraz bolo identifikovaných 65), ktoré sa prirodzene vyskytujú v rastline Cannabis Sativa. Kanabinoidy pôsobia na centrálny nervový systém, napríklad na mozog, vyvolávajú účinky schopné modifikovať psycho-fyzický stav človeka, ako je napríklad vnímanie, nálada, vedomie, správanie (psychotropné účinky).

Najviac skúmaným kanabinoidom, aj pre jeho nežiaduce účinky (vedľajšie účinky) na organizmus, je tetrahydrokanabinol (THC).Mnohé z kanabinoidov prítomných v Cannabis Sativa ešte neboli študované; iné kanabinoidy sú naopak úplne neznáme.

Na Cannabis Sativa patrí rastlina konope, z ktorej sušených samičích súkvetí sa získava marihuana. Marihuana obsahuje viacero kanabinoidov, pričom hlavným je delta-9-tetrahydrokanabinol (Δ9-THC), s ktorým sú spojené najmä psychotropné účinky.

Užívanie kanabisu je v súčasnosti povolené na lekárske účely len pri niektorých chorobách.

Analýza na výskum kanabinoidov v organizme sa vykonáva v moči, krvi, slinách a vlasoch a vo všeobecnosti sa vyžaduje na klinické a/alebo medicínsko-právne účely, ako sú:

 • identifikácia príčin akútnej alebo chronickej intoxikácie
 • psycho-fyzická spôsobilosť viesť vozidlo
 • vhodnosti pre konkrétne pravidlá platobnej neschopnosti
 • určenie drogovej závislosti
 • vhodnosť do starostlivosti o deti, v prípadoch manželskej rozluky
 • absencia zakázaných antidopingových látok

V prípade, že sú posudky potrebné ako súdny dôkaz, a teda majú medicínsko-právnu hodnotu, musia mať presné požiadavky na určitosť a spoľahlivosť.

Zriedkavejšie sa môžu vyžadovať analytické testy kanabinoidov na overenie účinnosti extraktov Cannabis Sativa na lekárske použitie v nasledujúcich prípadoch:

 • chronická bolesť, skleróza multiplex, poranenia miechy
 • vedľajšie účinky chemoterapie a rádioterapie, u pacientov s rakovinou
 • vedľajšie účinky retrovírusových terapiíu ľudí s pozitívnym testom na vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV)
 • poruchy príjmu potravyspojené s onkologickými ochoreniami alebo syndrómom získanej imunodeficiencie (AIDS)
 • zníženie mimovoľných pohybov, pri Tourettovom syndróme

Analýza pre výskum kanabinoidov v biologických matriciach

Na získanie informácií o spotrebe kanabisu sa v moči vykonáva analýza na vyhľadávanie kanabinoidov. Výhody sú: neinvazívny odber vzoriek, možnosť testovania veľkých objemov a analýzy materskej látky a/alebo jej metabolitov po niekoľkých dňoch.

V prípade, že chcete zistiť aktuálnosť použitia, analytické hodnotenie sa vykoná na krvi (invazívny odber) alebo alternatívne na slinách (vzorka slín sa odoberie cez tampón na ďasná alebo na vnútornú stenu z úst).V prípade, že je potrebné zväčšiť detekčné okno na vyhodnotenie staršieho užívania kanabisu, analýzy sa vykonajú na vlasoch odobratých zo zadnej časti hlavy čo najbližšie k pokožke hlavy.

Pupočníková krv a/alebo mekónium (stolica novorodencov evakuovaná do 24 hodín po pôrode) sa analyzuje, aby sa posúdila expozícia plodu návykovým látkam používaným matkou počas tehotenstva.

Pred vykonaním rozborov je v prvom rade potrebné nahlásiť zdravotníckemu pracovníkovi všetky informácie o všetkých liekoch, ktoré užívate, vrátane tých, ktoré obsahujú kanabis. Ak sa test vykonáva na slinách, bude potrebné, aby ste 10 minút pred odberom nejedli ani nepili, aby sa nezmenila odozva analýz.

Výsledky

Spočiatku sa vykonávajú skríningové testy, ktoré poskytujú výlučne kvalitatívny výsledok, a to pravdepodobnú pozitivitu (lepšie definovanú ako „negativita“), t. j. prítomnosť množstva kanabinoidov nad prahovou hodnotou v skúmanej biologickej matrici („hraničná hodnota“ ), rôzne v závislosti od matrice, na ktorej sa test vykonáva (moč, krv, sliny atď.). Ak je výsledok získaný skríningovým testom pozitívny, musí sa to potvrdiť pomocou špecifickej metódy pre typ analyzovanej látky. , potvrdzujúci test pozostáva z techniky nazývanej di chromatografická separácia spojené s hmotnostná spektrometria. Aj v tomto prípade sa prahové hodnoty líšia v závislosti od analyzovanej biologickej matrice. Pamätajte, že každú získanú hodnotu musí vidieť a interpretovať konkrétna profesionálna osoba, ako je toxikológ.

Pozitívnosť konfirmačnej analýzy neposkytuje žiadne informácie o spôsobe požitia látky a nedokáže rozlíšiť, či bolo užívanie kanabisu zo zdravotných alebo rekreačných dôvodov.

Pokiaľ ide o stanovenie delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), na trhu vrátane lekární sú zdravotnícke pomôcky, ktorých výsledok je potrebné interpretovať na základe prítomnosti/neprítomnosti farebných pásikov po navlhčení prúžkov zdravotníckej pomôcky vo vzorke moču. Negatívny výsledok nemusí nevyhnutne znamenať, že testovaná osoba neužíva kanabis. V skutočnosti môže byť THC prítomné v takých koncentráciách, že sa nedá zistiť alebo ho telo už vylúčilo. Okrem toho, doba, počas ktorej je THC zistiteľné po užití kanabisu, sa líši od človeka k človeku, pretože je ovplyvnená podľa individuálneho metabolizmu, užívanej dávky a frekvencie užívania Analýzy môžu byť schopné zistiť príjem kanabisu od 3 dní do 30 dní pred ich vykonaním. Pravidelní užívatelia kanabisu môžu byť pozitívne testovaní aj dlhšie ako 30 dní od posledného požitia.

Niektoré štúdie ukázali, že pozitívne výsledky THC sa môžu vyskytnúť aj u ľudí, ktorí nefajčili kanabis kvôli pasívnemu fajčeniu.

Pokiaľ ide o syntetické kanabinoidy, predstavujú rozsiahlu rodinu molekúl, ktoré si navzájom štrukturálne nesúvisia, ale sú funkčne podobné Δ-9-tetrahydrokanabinolu (THC), vyrábané v chemicko-farmaceutických laboratóriách a považované za alternatívne formy jednoduchej marihuany. Syntetické kanabinoidy sa viažu na rovnaké receptory CB1 a CB2 ako THC v mozgu a iných orgánoch, ale s rôznymi účinkami.Tieto látky môžu mať nepredvídateľné a potenciálne život ohrozujúce účinky, vrátane nástupu záchvatov, edému mozgu, srdcových problémov a psychóz. Analýzy používané na stanovenie THC neumožňujú zistiť prítomnosť syntetických kanabinoidov v rôznych matriciach, a preto sú potrebné špecifické analytické stanovenia.

Bibliografia

Pichini S, Pacifici R. Pokyny na stanovenie zneužívaných látok v moči

Redakcia Choice 2022

Hyperimunitná plazma

Hyperimunitná plazma

Hyperimunitná plazma je plazma získaná od ľudí s vysokým množstvom protilátok (hyperimunitných imunoglobulínov) proti špecifickému mikroorganizmu alebo antigénu (látka rozpoznávaná imunitným systémom, ktorá spôsobuje tvorbu protilátok